Oznam

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania

03.10.2013 08:14
 Zverejňujeme rozhodnutie  zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu "Územný plán veľkého územného celku Košického kraja - Zmeny a doplnky 2014". Zároveň Vám dávame na vedomie, že v zmysle § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie...

Medzinárodný deň starších

01.10.2013 08:24
1.október „Medzinárodný deň starších“               V roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov 1. október ako „Medzinárodný deň starších“. Dôvodom vyhlásenia bola správa o demografickom vývoji, ktorá skonštatovala, že...

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

01.10.2013 08:22

Pozvánka na koncert

12.09.2013 12:06

Európsky deň ústneho zdravia

30.08.2013 08:13
12.september – „Európsky deň ústneho zdravia“ Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 12. september za Európsky deň ústneho zdravia. Ústne zdravie predstavuje zdravé zuby a okolité tkanivá, teda  čo najmenej zubných kazov a zdravé ďasná. Zubný kaz a ochorenia ďasien patria medzi...

Nebezpečné kozmetické výrobky

16.08.2013 07:40
Oznamenie o vyskyte nebezpecnych kozmetickych vyrobkov hlasenych systemom RAPEX, a to: 1. "Yypouavinha Wet wipes" - vlhcene utierky, znacka: Disney, krajina povodu: neznama, 2. "Bioprogram Newgex" - regeneracny krem pre permanentny make-up a tetovanie, vyrobok pre profesionalne pouzitie,...

Likvidácia invazívnych druhov rastlín

08.08.2013 07:48
Štátna ochrana prírody SR , Správa NP Slovenský kras v Brzotíne oznamuje obyvateľom metodiku postupu pri likvidácii invazívnych druhov rastlín invázne_ rastliny-1.pdf (261144) Lik_biomasy.pdf (194140) odstranovanie_inváz_rastlín.pdf (942675)

Zákaz zakladania ohňov

08.08.2013 07:35
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave vyhlasuje od 7.8.2013 až do odvolania ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch v územnom obvode Rožňava. Fyzickým osobám sa zakazuje: -zakladať a udržiavať ohne, -používať otvorený oheň, -fajčiť alebo odhadzovať...

Oznam

06.08.2013 12:01
Lekáreň v Štítniku oznamuje obyvateľom obce , že v dňoch 21 a 22.augusta 2013 bude z dôvodu výpadku el.prúdu zatvorená. Občania ktorí potrebujú lieky nech si ich idú vybrať do tohto termínu. Lekáreň bude znovu otvorená 23.8.2013. Rovnako v týchto dňoch bude obvodný lekár MUDr.Kožár ordinovať a...

Informácia pre majiteľov psov a mačiek

01.08.2013 09:01
Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Komora veterinárnch lekárov informujú majiteľov spoločenských zvierat - psov ,mačiek a fretiek na zákonnú povinnosť zabezpečiť na vlastné náklady identifikáciu uvedených zvierat transpodérom-mikročipom. Od 1.11.2011 musí byť každý pes, mačka,fretka...

Nebezpečné kozmetické výrobky

Informácia o nebezp.kozmet.výrobkoch

14.05.2013 10:12
Na základe oznámenie RÚVZ v Rožňave zverejňujeme informáciu o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkoch tetovaciefarby.pdf (241,3 kB)

Svetový deň Pohybom ku zdraviu

Pohybom ku zdraviu

14.05.2013 10:06
10.5.2013 – Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“   Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2002 rozhodla iniciovať a zaradiť do svojho kalendára nový svetový deň pod názvom - Pohybom ku zdraviu a navrhla, aby sa týmto dňom stal 10 máj. Cieľom tohto...

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik

Zverejnenie

Záverečný účet obce

28.02.2013 09:00
V zmysle zákona zverejňujeme Záverečný účet obce za rok 2012 Záverečný účet 2012.pdf (220,4 kB)

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2013

Vývoz TKO 2013.pdf (378,1 kB)

Zápis detí do MŠ

Zápis detí do materskej školy

26.02.2013 12:40
V dňoch od 4.3 do 8.3.2013 sa v budove MŠ Markuška v dopoludňajších hodinách uskutoční zápis detí pre školský rok 2013/2014. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, preukaz poistenca a 4€ poplatok

RÚVZ informuje

 oznamenie o vyskyte nebezpecnych kozmetickych vyrobkov hlasenych systemom RAPEX, a to:
1. Face Paint, Schminkset - farby na tvar, znacka: Free & Easy, krajina povodu: Cina,
2. "Melanoplex Drops" - lotion, znacka: DMK, krajina povodu: USA,
3. "Alpha Fade Gel" - lotion na zosvetlenie pokozky, znacka: DMK, krajina povodu: USA,
4. "Zuper black" - farba na tetovanie, znacka: INTENZE, krajina povodu: USA.
 
 
oznamenie zo dňa 5.2.2013 o vyskyte nebezpecnych kozmetickych vyrobkov hlasenych systemom RAPEX, a to:
1. Baby wet wipes with lotion - detske vlhcene utierky, znacka: Freshmaker, krajina povodu: Turecko,
2. Baby wt wipes with lotion Extra - detske vlhcene utierky, znacka: Freshmaker, krajina povodu: Turecko,
3. Wipes DISNEY baby Soft Care - detske vlhcene utierky, znacka: neuvedena, krajina povodu: Turecko,
4. KREMLI - bii wipes with cream - detske vlhcene utierky, znacka: bii, krajina povodu: Turecko,
5. bii wipes Natural Wet Towel - detske vlhcene utierky, znacka: bii, krajina povodu: Turecko,
6. Baby Wet Towels with lotion, Deluxe Quality - detske vlhcene utierky, znacka: nemdil, krajina povodu: Turecko.
 
 

 

Nebude elektrina

Prerušenie distribúcie elektriny

10.01.2013 10:16
Východoslovenská distribučná a.s oznamuje obyvateľom obce že dňa 24.januára 2013 v čase od 07.00 hod do 17.00 hod bude v celej obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu prác na vysokom napätí.

Oznam

Zmena veterinárneho lekára

27.12.2012 10:58
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rožňave poveruje po smrti MVDr.Petra Kissa od 1.1.2013 výkonom všeobecného epizootologického dozoru v poľnohospodárskych podnikoch a u chovateľov hospodárskych zvierat  MVDr. Františka LAŠÁKA bytom Vlčia dolina 1166, DOBŠINÁ. Zároveň bol...

Harmonogram

Nové termíny vývozu odpadov

20.12.2012 09:00
FÚRA s.r.o Rozhanovce ktorá zabezpečuje vývoz odpadov z našej obce oznamuje občanom, že v januári sa bude vyvážať odpad takto: Pondelok 7.januára  komunálny odpad/ štvrtok 10.janára  PET fľaše/ štvrtok 24.januára   sklo

Nebude elektrina

Oznam

14.12.2012 08:48
  VSD a.s Košice opätovne oznamuje obyvateľom obce že v utorok 18.decembra 2012 vypne od 7.50 hod do 15.30 hod dodávky elektrickej energie do obce. Elektrina sa opakovane vypína z dôvodu prác na vysokom napätí.

Vianočné pastorále

Pozvánka

14.12.2012 08:44
Združenie obcí Mikroregión Štítnická dolina, Obec Rochovce a GOS Vás srdečne pozývajú na 11.ročník podujatia vianočné pastorále v evanjelickom kostole v Rochovciach ktoré sa uskutoční dňa 15.decembra 2012 o 15.oo hodine.

Nariadenie obce o miestnych daniach

Obecné zastupiteľstvo v Slavoške dňa 7.12.2012 schválilo nové nariadenie o dani z nehnuteľnosti ktoré bude platné od 1.1.2013.

nariadenie dan od 2013.rtf (97,1 kB)

Najbližší vývoz odpadov

pondelok 10.decembra    komunálny odpad

štvrtok 13.decembra     sklo

Termíny vývozu odpadov na budúci rok sa spracovávajú a oznámime Vám ich čo najskôr

Nové cestovné poriadky EUROBUS od 9.decembra 2012

Slavoška,ObÚ.pdf (26,8 kB)
Slavoška,rázc..pdf (36,2 kB)
 

Pozvánka

Starosta obce Slavoška Vás pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční  7.decembra 2012 v piatok o 19.00 hod   v kancelárii OU Slavoška

 

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie overovateľa a zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia
 4. Nariadenie obce o daniach
 5. Autobusové spoje
 6. Aktivačné práce
 7. Diskusia a záver

n_dn2013.rtf (120,4 kB)

Obec Slavošovce, GOS a KSK Vás srdečne pozývajú na 18.ročník slávností zvykov a obyčají Gemera-Malohontu

Rok na Gemeri

v dňoch 23 a 24.novembra 2012 v Slavošovciach.

V sobotu sa hlavný program začína o 17.00 hod v kultúrnom dome v Slavošovciach.

Nebude elektrina. Ako dlho ešte?

VSD a.s Košice opakovane oznamuje obyvateľom obce že preruší dodávky elektrickej energie aj v tých dňoch

29.novembra 2012 od 7:50 hod do 17:00 hod

30.novembra 2012 od 7:50 hod do 17:00 hod

Dodávky elektriny budú prerušené z dôvodu nedokončených prác na zariadení vysokého napätia.

Najbližší vývoz odpadov

pondelok 12.novembra   komunálny odpad

štvrtok 15.novembra      papier

štvrtok 29.novembra      PET fľaše

Vypínanie elektriny bude pokračovať aj v novembri...

Východoslovenská distribučná a.s nám znovu oznámila, že budú pokračovať vo vypínaní dodávok elektrickej energie v celej obci aj niekoľko dní v novembri.

Jedná sa o tieto dni:

13.november  od 8,40 do 17,00 hod

14.november  od 7,00 do 17,00 hod

15.november od 6,50 do 17,00 hod

19.november od 7.00 do 17,00 hod

20.november od 7,00 do 17,00 hod

Skoro celý október nebude elektrina...

Východoslovenská distribučná a.s oznamuje všetkým obyvateľom obce že v nižšie uvedených dňoch bude prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu výmeny stĺpov vysokého napätia v celom úseku od Roštára až k chate pred dolinu.V tejto súvislosti si Vás dovoľujú upozorniť na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škôd. Vypínanie sa nebude týkať víkendov.

Elektrina nebude v termíne

4.október 2012 od 7.30 - 17.30h

5.október 2012 od 7.30 - 17.30h

8.október 2012 od 7.30 - 17.30h

9.október 2012 od 7.30 - 17.30h

11.október 2012 od 8.00 - 17.00 h

12.október 2012 od 8.00 - 17.00 h

16.október 2012 od 8.00 - 17.00 h

17.október 2012 od 8.00 - 17.00 h

18.október 2012 od 8.00 - 17.00 h

22.október 2012 od 8.00 - 17.00 h

23.október 2012 od 8.00 - 17.00 h

25.október 2012 od 8.00 - 17.00 h

26.október 2012 od 8.00 - 17.00 h

29.október 2012 od 8.00 - 17.00 h

30.október 2012 od 8.00 - 17.00 h

31.október 2012 od 8.00 - 17.00 h

 

 

 

Zákaz kladenia ohňov v lese

Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru

v Rožňave

   a základe § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Rožňava  od 18.09.2012 – do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch  z a k a z u j e  najmä:

 • zakladať alebo udržiavať ohne,
 • používať otvorený oheň,
 • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety.

Obzvlášť je potrebné dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie porastov bylín, krov, a stromov.

Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b a podľa § 14 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení  neskorších predpisov p o v i n n í  najmä:

 • zabezpečovať v lesoch v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracovať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určením vyhliadkových terénnych miest a hliadky vybaviť telekomunikačným zariadením na oznámenie vzniku požiaru,
 • zabezpečovať na dostupnom mieste potrebné množstvo protipožiarneho náradia v závislosti od plochy lesných porastov,
 • udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu,
 • prijímať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa s výskytom plošného poškodenia lesného porastu živelnou pohromou, zamerané najmä na:
  • odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
  • vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov a priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,
  •  vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m, z ktorej je odstránený horľavý materiál,
 • zabezpečiť, aby každý pracovný stroj používaný pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe bol vybavený aspoň jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného druhu s hmotnosťou náplne hasiacej látky najmenej 5 kg,
 • zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovania, na ktoré bol okresným riaditeľstvom HaZZ vydaný súhlas, ak je pre danú lokalitu vyhlásený 4. a 5. (vysoký a veľmi vysoký) stupeň požiarneho nebezpečenstva podľa webovej stránky Slovenského hydrometeorologického ústavu: www.shmu.sk/index požiarneho nebezpečenstva. Pri vyhlásenom 3. stupni (stredné požiarne nebezpečenstvo) je možné povolené spaľovanie vykonávať v obmedzenej forme (iba na vhodných stanovištiach – vlhký, slabý/riedky bylinný kryt, malá svahovitosť terénu a pod.) pri dodržaní podmienok ustanovených v rozhodnutí okresného riaditeľstva HaZZ, ktorým súhlasilo so spaľovaním.

Č.p.: ORHZ- RV1-241-002  /2012                                                              Rožňava 17. 09. 2012

    plk. Ing. Ján Egri                                      

Najbližší vývoz odpadov

štvrtok 20.septembra   plastové PET fľaše

štvrtok 4.októbra  tetrapaky,kovové obaly

Chystá sa Dobšinský kopec

V dňoch 21 a 22.júla sa na Dobšinskom kopci uskutočni XXIX.ročník automobilových pretekov do vrchu ktoré sú zaradené do šampionátu Majstrovstiev Európy. Usporiadatelia všetkých srdečne pozývajú....

Turistický výstup na Radzim 23.júna 2012

Obec Vyšná Slaná Vás pozýva na 14.ročník Jánskeho výstupu na Radzim v sobotu 23.júna 2012

radzim2.jpg.doc (3,8 MB)

Európsky imunizačný týždeň

              21.4.2012 – 27.4.2012

Slovenská republika v roku 2012 už po šiesty krát participuje na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW). Kampaň EIW vyhlasuje európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) a je zameraná na posilnenie významu očkovania a na zvýšenie zaočkovannosti v jednotlivých krajinách.

Ciele EIW :

Ø  podpora dopytu po očkovaní – kľúčový cieľ

Ø nárast zaočkovanosti

Ø eliminácia tzv. vakcinačných dier

Ø zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať

Ø odpoveď na antivakcinačné aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO.

Pre kampaň v roku 21.4.2012 – 27.4.2012 SZO zdôrazňuje predovšetkým:

Ø nutnosť podporiť EIW zo strany zdravotníckych pracovníkov

Ø zabránenie šíreniu osýpok v Európe

Ø 10. výročie eradikácie poliomyelitídy v Euroregióne SZO

 

Pravidelné očkovanie detí, ktoré je na Slovensku bezplatné sa vykonáva v záujme ochrany zdravia dieťaťa v rámci špecifickej preventívnej starostlivosti. V súlade s Chartou práv dieťaťa má každé dieťa právo byť chránené pred  chorobami, vrátane infekčných. Mnohým závažným prenosným ochoreniam sa dá predísť práve očkovaním. V súčasnosti sa v SR vykonáva pravidelné povinné očkovanie detí proti čiernemu kašľu, záškrtu, tetanu, infekčnej žltačke typ B, detskej obrne, hemofilovým a pneumokokovým invazívnym infekciám, osýpkam, ružienke a mumpsu. Vďaka očkovaniu sa v SR nevyskytujú ochorenia ako je detská obrna, záškrt, tetanus detí a mladistvých. Ostatné ochorenia proti, ktorým sa očkuje sa v populácii objavujú ojedinele.

V záujme ochrany zdravia svojich detí by rodičia mali umožniť ošetrujúcemu lekárovi vykonať očkovanie.

         Bc. Zuzana Petiová       odd. epidemiológie       RÚVZ Rožňava

 

Národné slávnosti na Devíne

Dovoľujeme si vás pozvať na otvárací ročník Národnej slávnosti na Devíne pri príležitosti blížiaceho sa 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Chceme založiť túto tradíciu stretávania sa na tomto významnom mieste našej histórie, kde si podávajú ruku solúnski vierozvestcovia, bernolákovci i štúrovci.

 

PhDr. Daniela Suchá

riaditeľka

Dom Matice slovenskej Bratislava

pozvanka Devin

Najbližší vývoz odpadov:

štvrtok 19.apríla   sklo

pondelok 30.apríla  kom.odpad

Výzva Policajného zboru všetkým občanom

      Z dôvodu zvýšeného počtu krádeží a podvodných konaní, ktoré sme zaznamenali v okrese Rožňava,  Vás vyzývame, aby ste dodržiavali základné zásady ochrany Vášho majetku pred krádežami. Je potrebné zabezpečiť si Vaše obydlia, dvory, drevárne, garáže vhodnými zabezpečovacími zariadeniami (bránami, plotmi, bezpečnostnými dverami, prípadne bezpečnostnými zámkami, visiacimi zámkami, mrežami atď.)  a zabránili tak vstupu osôb,  ktoré sa  živia krádežami.

          Upozorňujeme Vás aj na podomových predajcov, ktorí  Vás v budúcnosti môžu navštíviť. Sú to dobre organizované skupiny osôb s detailne nacvičenými scenármi. Zatiaľ, kým budete s jedným z nich jednať o kúpe tovaru, ostatní jeho komplici využijú Vašu nepozornosť  a vykradnú Vám ostatné priestory domu. Taktiež sa tieto osoby môžu vydávať za kamarátov, známych Vašich detí, vnukov, s rôznymi zámienkami, napr. že  ich poslali za Vami, nakoľko potrebujú peniaze a oni sa pre nich nemôžu zastaviť, alebo že im prišli vrátiť peniaze a väčšinou  potrebujú vydať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty.

            Obzvlášť nebezpečné sú  osoby, ktoré sa vydávajú za pracovníkov elektrární, plynární, vodární, rôznych štátnych inštitúcií ( napr. daňový úrad), ktorí Vás oslovia pod zámienkou, že Vám prišli vyplatiť rôzne preplatky napr. na elektrine, vode, plynu, daniach, poistnom. Tieto osoby Vás navštívia kvôli tomu, aby Vás pri manipulácii s peniazmi okradli. Preplatky  tieto inštitúcie nevracajú osobne, ale prostredníctvom bankových účtov, poštou a podobne.

       V prípadoch, ak budete oslovení podomovými predajcami, alebo osobami, ktoré sa vydávajú za pracovníkov plynární vodární elektrární, úradov, poisťovní a prišli Vám vyplatiť preplatky, odporúčame odmietnuť akékoľvek jednanie s nimi  a  oznámiť   pohyb takýchto osôb  osobne na ktoromkoľvek útvare policajného zboru, alebo prostredníctvom tel. čísla 158.

 

OR PZ v Rožňave

 

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského  a záchranného zboru

v Rožňave

na základe § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch

v územnom obvode okresu Rožňava  od 19.03.2012 – do odvolania

 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva 2012

Výsledky volieb do NR SR v obci

V zozname voličov bolo zapísaných 97 voličov z toho prišlo voliť 57 obyvateľov ( volebná účasť 58,76%)

Okrsková volebná komisia spočítala 56 platných hlasov a to pre:

Slovenská národná strana    3 hlasy

Obyčajní ľudia a nez.osobnosti    2 hlasy

Ľudová strana Naše Slovensko    1 hlas

SMER soc.demokracia        44 hlasov

Komunistická strana Slovenska    1 hlas

99% obč.hlas                            1 hlas

ĽS HZDS                                1 hlas

SDKÚ                                    3 hlasy

NEVYPAĽUJTE SUCHÚ TRÁVU

Dovoľujeme osloviť ohľadom problematiky vypaľovania trávnych porastov, spaľovania záhradného odpadu a pod. Jar ešte ani nezačala a už sa objavujú prvé požiare s nezanedbateľnými ekologickými i materiálnymi škodami. Predpokladáme, že riešenie tejto problematiky je aj vo Vašom záujme a aj takýmto spôsobom spoločne prispejeme k zníženiu následkov na majetku ako i samotnej prírode.

 

 vypaľovanie_2012

Oznámenie Krajského úradu životného prostredia

Dňa 22.02.2012 bolo na KÚŽP Košice ukončené posudzovanie strategického dokumentu Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja. V prílohe Vám zasielame list so žiadosťou o zverejnenie informácie pre verejnosť o ukončení posudzovania. Podrobnejšie v priloženom liste.
 
S pozdravom
Ing. Gabriel Dancák
 
Krajský úrad životného prostredia Košice
Odbor ochrany prírody a krajiny
Komenského 52, 040 01 Košice
tel: 055/6001252
fax: 055/6339509

Nový cestovný poriadok SAD

odchody autobusov zo zastávok Slavoška

Slavoška,ObÚ
Slavoška,rázc.
 

Výzva Katastrálneho úradu

Katastrálny úrad Košice, Správa katastra v Rožňave vyzýva občanov na zaplatenie poplatkov za Register obnovenej evidencie pozemkov. Jedná sa o šeky ktoré obyvatelia dostali doporučene domov za pozemkové úpravy v našej obci.

V prípade, že poplatky nebudú zaplatené tak Kataster ich bude aj s úrokmi vymáhať súdnou cestou.

Ukončenie pozemkových úprav ROEP

 

Katastrálny úrad v Košicich ,Správa katastra v Rožňave v týchto dňoch rozposiela vlastníkom nehnuteľností v k.ú Slavoška oznámenie o ukončení pozemkových úprav v obci Slavoška. K nadobudnutiu vlastníctva k pozemkom dotknutých v ROEP je potrebné vyplatiť priloženú poštovú poukážku.