Kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo v Slavoške dňa 2.11.2010 zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce na úväzok 0,014 t.j 2 hodiny mesačne p.Jána Kováča. Pracovný pomer bol uzavretý na obdobie 1.1.2011-31.12.2016.

 

Kontakt:   Ján Kováč

               Obec Slavošovce (spoločná úradovňa pre mikroregión Štítnická dolina)

tel: 0902 906 473       

email: kovac.kontrolor@zoznam.sk