Kontrolór obce

Obecné zastupiteľstvo v Slavoške dňa 2.11.2010 zvolilo do funkcie hlavného kontrolóra obce na úväzok 0,014 t.j 2 hodiny mesačne p.Jána Kováča. Pracovný pomer bol uzavretý na obdobie 1.1.2011-31.12.2016.

Od 1.1.2017 nemá obec hlavného kontrolóra napriek tomu, že už niekoľkokrát vyhlásila voľbu na funkciu HK.