Zmluvy

2011

Zmluva so Správou katastra o poskytovaní údajov zo dňa 14.1.2011

Zmluva o poskyt.údajov-1.pdf
Zmluva o poskyt.údajov-2.pdf
 

Zmluva s VUB a používaní platob.karty zo dňa 6.12.2011   Zmluva o PK s VUB

rok 2013

Dodatok č.2 o aktualizácii programu daní a poplatkov s  Topset Stupava zo dňa 22.1.2013

zmluva Topset.pdf (219,4 kB)

Dodatok k zmluve Eurobus

zmluva Eurobus 2013.pdf (109 kB)

Dodatok k zmluve o pripojení Slovak Telekom od 1.2.2013

Zmluva Telekom 2013.pdf (537,6 kB)

 

Zmluva o dielo na výmenu okien a dverí v zasadačke OcU zo dňa 28.10.2013

ZD1.pdf (138054)

ZD2.pdf (165185)

ZD3.pdf (157984)

ZD4.pdf (53061)

ponuka plast.okná f.Šoltýs.pdf (226320)

 

ROK 2014

Zmluva o poskytovaní údajov z katastra nehnuteľností s GKU zo dňa 11.2.2014

ZmluvaGKU.pdf (364911)

Dodatok č.3 k zmluve s firmou TOPSET Stupava na údržbu softveru daní a poplatkov zo dňa 1.4.2014

dodatok č.3.pdf (151826)

Zmluva na uloženie zeminy ZM 2014/GB/08/005 zo dňa 26.8.2014

zmluva STRABAG.pdf (368645)

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva s Topset Solutions s.r.o Stupava zo dňa 13.11.2014

Zmluva Topset 2014.pdf (2162525)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb s Slovak Telekom a.s Bratislava zo dňa 10.12.2014

zmluva Tcom.pdf (509928)


Rok 2015

Zmluva o poskytovaní služieb s Ultima ratio s.r.o zo dňa 9.3.2015( realizácia optického internetu po obci)

zmluva UltimaRatio.s.r.o.pdf (338508)

Mandátna zmluva s Ultima Ratio s.r.o zo dňa 9.3.2015

Mandátna zmluva UltimaRatio.s.r.o.pdf (338508)


Zmluva o dielo č.R 535/2015 s IVeS, organizáciou pre informatiku verejnej správy zo dňa 16.4.2015

Zmluva Ives.pdf (829717)

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy s Natur-Pack a.s zo dňa 8.10.2015 ( realizácia separovaného zberu odpadov)

Zmluva NaturPack.pdf (1381729)

 

Rok 2016

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva s TOPSEt SOLUTIONS s.r.o zo dňa 23.8.2016

Zmluva Topset.pdf (2451949)


Zmluva o poskytnutí služieb verejného obstarávania s EUSECO s.r.o Košice zo dňa 5.10.2016

Zmluva o poskytnutí služieb VO.pdf (2534473)

Zmluva o dielo č.1/2016 na výmenu okien a dverí na budove OcU Slavoška zo dňa 30.11.2016

Zmluva -dotácia na výmenu okien a dverí.pdf (5265699)


Zmluva o elektronickom doručovaní s ZP Dôvera zo dňa 23.12.2016

Zmluva o doruč.Dovera.pdf (6809901)

Rok 2017

Notárska zápisnica zo dňa 9.5.2017 o predaji časti obecného majetku

Notár.zápisnica predaj pozemku.pdf (3439338)

 

Mandátna zmluva na zabezpečenie organizácie a potrebných podkladov pre verejné obstarávanie  zo dňa 26.6.2017 s firmou 2MG Enviro s.r.o Rožňava

mandátna zmluva.pdf (5537198)

odstúpenie od zmluvy.pdf (649511)


Rok 2018

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy VSD zo dňa 27.3.2018

zmluva o pripojení VSD.pdf (3838259)

Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 17.4.2018

NaturPack dod1.pdf (4313682)

Výpoveď zmluvy o pripojení - pevná linka zo dňa 11.7.2018

výpoveď pevnej linky.pdf (2115880)

Zmluva o poskytovaní služuieb mobilnej siete Slovak Telekom a.s. zo dňa 11.7.2018

Zmluva o poskytnutí služieb mobilnej siete.pdf (2550768)

Zmluva o asfaltovaní miestnej komunikácie s OSIRIS s.r.o Košice zo dňa 28.8.2018

Zmulva OSIRIS.pdf (6895414)

 

Rok 2019

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov s Disig a.s Bratislava zo dňa 24.6.2019

Slavoska.rtf (16890)

Zmluva o dielo č.1/2019 na vykonanie zemných prác a pokládky kameniva zo dňa 2.10.2019

ZoD1.2019.pdf (1338023)

Zmluva o dielo č.2/2019 na asfaltovanie cesty na cintorín zo dňa 20.10.2019

ZoD 2.2019.pdf (4730364)

 

Rok 2020

Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi  platný od 1.3.2020
 
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s NATUR-PACK a.s  zo dňa 23.3.2020 platná od 1.1.2020
zmluva Natur-Pack.pdf (8339116)

Zmluva o výpožičke so Štatistickým úradom zo dňa 8.12.2020
Zmluva scitanieSL0159.pdf (1148331)

 

 

Rok 2021

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke so Štatis.úradom

Dodatok č.1 k zmluve ŠU.pdf (344720)

Príloha č.2 k zmluve o triedenom zbere odpadov zo dňa 18.5.2021

Príloha2 k zmluve FURA.pdf (232300)

Zmluva o dielo na oplotenie cintorína zo dňa 24.5.2021

zmluva oplotenie.pdf (566125)

Dodatok č.1 k zmluve FURA s.r.o zo dňa 21.12.2021

zmluvaFURA.pdf (220134)

Rok 2022

Príloha č.3 -k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu odpadu zo dňa 30.6.2020

Fura p.3.pdf (209782)

Všetky uzavreté zmluvy od 1.4.2022 zverejňujeme v centrálnom registri zmlúv.