Archív článkov

Chráňme lesy pred požiarmi

15.03.2018 07:54
CHRÁŇME LESY   Lesné požiare každoročne spôsobujú  nielen materiálne škody, ale lokálne ničia celý ekosystém čím vznikajú nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Výskyt lesných požiarov v suchom jarnom, letnom, ale aj...

Zápis detí do školy

14.03.2018 11:27

Svetový deň vody

14.03.2018 09:45
    Aj voda má svoj deň. Je ním 22. marec. Svetový deň vody ( World Water Day ) si pripomíname každoročne už od roku 1993. Cieľom tohto dňa je pripomenúť si, že existujú krajiny, kde pitná voda nie je samozrejmosťou, upozorniť na súčasný stav vody vo svete, informovať...

Záverečný účet obce

28.02.2018 12:18
Pred rokovaním obecného zastupiteľstva zverejňujeme spracovaný záverečný účet obce za rok 2017 záv.účet obce 2017.pdf (730400)

Seniori pozor na podvodníkov

20.02.2018 08:08
príloha č. 2_nové Seniori 2017_leták.pdf (1204425) príloha č. 3_nové Seniori 2017_plagát.pdf (913417)

Zmena stratégie RUIS KSK

13.02.2018 11:59
KSK.pdf (1959137)

Harmonogram vývozu odpadov

17.01.2018 10:44

POZOR Zmena odchodu autobusu

13.01.2018 14:30
Dňom 15.januára 2018 dochádza k zmene odchodu autobusu linky 808436 z Hankovej do Štítnika. Spoj bude premávať z Hankovej o 5.40 hod teda o päť minút skôr.

POZOR ZMENA Vývoz odpadu

27.12.2017 14:00
Vývoz  komunálneho odpadu sa uskutoční v piatok 29.decembra 2017.  (presúva - ruší sa termín z 1.januára) Nový haromonogram vývozu odpadu na rok 2018 je už umiestnený na úradnej tabuli.

Pozvánka

05.12.2017 09:35
Starosta obce Slavoška v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční vo sobotu 16.12.2017 o 18.00 hod  v kancelárii OU Slavoška   Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a...