Oznam

Vypaľovanie trávy je zakázané

13.03.2014 11:34
vypaľovanie.pdf (1848945)

Podvody na starších občanoch

13.03.2014 11:33
Polícia informuje, že sa množia prípady podvodov a krádeží na starších občanoch: podvody, krádeže.pdf (177221)

Najbližší vývoz odpadu

13.03.2014 11:24
piatok 21.marca  papier pondelok 31.marca komunálny odpad štvrtok 17.apríla PET fľaše pondelok 28.apríla komunálny odpad

Voľby prezidenta

13.03.2014 11:23
V sobotu 15.marca 2014 sa v zasadačke obecného úradu bude konať prvé kolo voľby prezidenta SR v čase od 7.00 do 22.00 hod.

Pozvánka do knižnice

04.03.2014 08:15
  Vojtech Czobor – Hrdzavý kríž Vojtech Czobor, ktorý sa narodil na Slovensku, bol v útlom veku tichý utiahnutý chlapec. Detstvo prežil pod smolenickým zámkom. Napriek miništrovaniu zmaturoval a vysokoškolský diplom získal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po určitom...

Informácia k voľbe prezidenta

30.01.2014 12:51
  INFORMÁCIA o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky Obec Slavoška podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov...

Pozvánka na valné zhromaždenie Komposesorátu

30.01.2014 12:49
Výbor Pozemkového spoločenstva Komposesorát Slavoška pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie v sobotu 8.2.2014 o 13.00 hod. pozvánka na VH.pdf (126533)

Zápis detí do ZŠ Markuška

24.01.2014 11:47
V pondelok 27.januára 2014 sa v dopoludňajších hodinách uskutoční zápis detí do Základnej školy v Markuške.

Do 31.januára

07.01.2014 14:58
Každý majiteľ nehnuteľnosti ktorý v roku 2013 kúpil,zdedil alebo predal nehnuteľnosť v katastri našej obce je povinný do 31.januára 2014 podať daňové priznanie. Priznanie_k_miestnej_dani_fyzicke_osoby_2013.pdf (4671132)

Najbližší vývoz odpadu

19.12.2013 13:48
Termín vývozu TKO utorok 6.januára 2014 V prípade zlého počasia doneste kuka nádoby čo najbližšie k hlavnej ceste v obci. Týka sa to hlavne bočných ulíc kde sa smetiarske auto nevie obrátiť.

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik