Archív článkov

Pohybom ku zdraviu

14.05.2013 10:06
10.5.2013 – Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“   Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2002 rozhodla iniciovať a zaradiť do svojho kalendára nový svetový deň pod názvom - Pohybom ku zdraviu a navrhla, aby sa týmto dňom stal 10 máj. Cieľom tohto...

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik

Záverečný účet obce

28.02.2013 09:00
V zmysle zákona zverejňujeme Záverečný účet obce za rok 2012 Záverečný účet 2012.pdf (220,4 kB)

Zápis detí do materskej školy

26.02.2013 12:40
V dňoch od 4.3 do 8.3.2013 sa v budove MŠ Markuška v dopoludňajších hodinách uskutoční zápis detí pre školský rok 2013/2014. Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, preukaz poistenca a 4€ poplatok

Prerušenie distribúcie elektriny

10.01.2013 10:16
Východoslovenská distribučná a.s oznamuje obyvateľom obce že dňa 24.januára 2013 v čase od 07.00 hod do 17.00 hod bude v celej obci prerušená dodávka elektrickej energie z dôvodu prác na vysokom napätí.

Zmena veterinárneho lekára

27.12.2012 10:58
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Rožňave poveruje po smrti MVDr.Petra Kissa od 1.1.2013 výkonom všeobecného epizootologického dozoru v poľnohospodárskych podnikoch a u chovateľov hospodárskych zvierat  MVDr. Františka LAŠÁKA bytom Vlčia dolina 1166, DOBŠINÁ. Zároveň bol...

Nové termíny vývozu odpadov

20.12.2012 09:00
FÚRA s.r.o Rozhanovce ktorá zabezpečuje vývoz odpadov z našej obce oznamuje občanom, že v januári sa bude vyvážať odpad takto: Pondelok 7.januára  komunálny odpad/ štvrtok 10.janára  PET fľaše/ štvrtok 24.januára   sklo

Oznam

14.12.2012 08:48
  VSD a.s Košice opätovne oznamuje obyvateľom obce že v utorok 18.decembra 2012 vypne od 7.50 hod do 15.30 hod dodávky elektrickej energie do obce. Elektrina sa opakovane vypína z dôvodu prác na vysokom napätí.

Pozvánka

14.12.2012 08:44
Združenie obcí Mikroregión Štítnická dolina, Obec Rochovce a GOS Vás srdečne pozývajú na 11.ročník podujatia vianočné pastorále v evanjelickom kostole v Rochovciach ktoré sa uskutoční dňa 15.decembra 2012 o 15.oo hodine.

Vitajte na našej novej web stránke

03.02.2011 15:33
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem základných údajov o obci aj prehľad aktualít.