Oznam

Oznámenie o nebezpečných kozmetických výrobkoch

18.06.2013 08:39
Oznámenie o výskyte  nebezpečných kozmetických výrobkov hlásených systémom RAPEX, a to: 1. Názov: "Keratin Complex Repair Therapy - Intense RX" - keratínová kúra na vlasy, značka: Coppola, krajina pôvodu: Brazília.  2. Názov: "KeraVino - Premiere Brazilian Keratin System"...

Svetový deň životného prostredia

06.06.2013 10:09
5. jún 2013 – Svetový deň životného prostredia   Žijeme vo veľmi zraniteľnom a ohrozenom prostredí. Jednou zo základných podmienok existencie človeka je ochrana životného prostredia, ktoré obklopuje každého z nás, podmieňuje život na Zemi v akejkoľvek forme a ovplyvňuje...

Výstup na Prieslop

06.06.2013 10:06
Obec Slavošovce , KST Prieslop a Poľovnícke združenie Vás srdečne pozývajú na XIII. ročník turistického výstupu PRIESLOP  1 165 m n. m. dňa 8. 6. 2013 (sobota)   Zraz účastníkov je o 8.00 hod. pred Obecným úradom v Slavošovciach   Účastnícky list, 1 lístok do...

Výzva občanom

23.05.2013 13:32
Obvodný pozemkový úrad upozorňuje a vyzýva každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu v zmysle zák. 220/2004 Zb. výzva Poz.ú.pdf (299474)

Nebude elektrina

16.05.2013 10:47
Východoslovenská distribučná spoločnosť a.s Košice oznamuje obyvateľom obce, že z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia bude v celej obci prerušená dodávka elektrickej energie v týchto termínoch:  4.júna 2013 v čase od 7:00 h do 20:00h  5.júna 2013 v čase od 7:00 h do...

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik