Oznam

Opatrenie hlavného hygienika

02.04.2020 14:01
Opatrenie_UVZ_SR_ final_uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020.pdf (117426)

Opatrenia pošty v čase epidémie

26.03.2020 08:22
Doporučené listy bez doplnkových služieb „Do vlastných rúk“ a/alebo Doručenka – budú doručované (vhadzované) do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia zo strany adresáta / oprávneného prijímateľa, pričom za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do domovej...

Povinnosť nosiť rúško na verejnosti

25.03.2020 07:39
Hlavný hygienik SR vydal usmerenenie, že všetkým osobám sa zakazuje s účinnost'ou od 25. marca 2020 od 00:00 hod. do odvolania vychádzat' a pohybovat' sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atd'.) opatrenie povinnost nosiť rúška.pdf...

Darujte krv

23.03.2020 08:41
Slovenský Červený kríž ÚzS Rožňava v spolupráci s Hematologicko transfúznym oddelením NsP Sv. Barbory v Rožňave žiada všetkých ľudí s krvnou skupinou 0 + ,  0 - ,  A +, A -, B +, B - aby prišli darovať svoju krv a prispeli tak k záchrane životov. Odberné...

Nevypaľujte suchú trávu ani záhradný odpad

23.03.2020 08:40
Policajný zbor upozorňuje občanov na stále rozšírenú prax v jarných mesiacoch, ktorou je vypaľovanie trávy, rôznych porastov a spaľovanie biologického odpadu. V tejto súvislosti upozorňujeme, že akékoľvek spaľovanie biologického odpadu je protiprávnou činnosťou a v závislosti od rozsahu takéhoto...

Obmedzenie stránkových hodín

16.03.2020 08:10
V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v súvislosti s rýchlym šírením vysoko nebezpečnej nákazy COVID 19 pristupujeme k obmedzeniu stránkových hodín na obecnom úrade a to v utorok a štvrtok od 8.00 do 11.hod. Do budovy obecného úradu vstupujte len s rúškom alebo inou ochranou tváre.  

Opatrenia proti šíreniu vírusu COVID19

13.03.2020 12:00
Od pondelka 16.3.2020 budú min. na 14 dní zatvorené všetky materské školy, základné a stredné školy, voľnočasové aktivity i priestory niektorých prevádzok. Upozorňujeme, že uzatvorenie prevádzok sa vzťahuje i na denné stacionáre, denné centrá ( kluby dôchodcov ), komunitné...

Oznam pre evidovaných nezamestnaných občanov

10.03.2020 10:12
Dôležité informácie pre klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave  k prijatým opatreniam s cieľom predísť šíreniu korona vírusu. V období od 10.03.2020 do odvolania  úrad pracuje v krízovom režime Obmedzuje sa pohyb klientov...

Verejná vyhláška hlavného hygienika SR

09.03.2020 11:08
V zmysle usmernenia MV SR zverejňujeme verejnú vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúcu sa zamedzeniu šírenia sa nového koronavírusu na území  Slovenska Rozhodnutie, verejná vyhláška HH SR.PDF (174142)

Ako sme volili

05.03.2020 13:51
Vo voľbách do NR SR sa v obci Slavoška zúčastnilo z celkového počtu zapísaných voličov 72 len 28 obyvateľov čo predstavuje 38,38% účasť. Odpis zápisnice.pdf (1788803)

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik