Oznam

Doručenie oznámenia- voľby prezidenta

29.01.2024 10:37
V súvislosti s prípravou volieb prezidenta SR zverejňujeme informáciu o možnosti delegovať člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie emailom na adrese obec.slavoska@gmail.com. V obci Slavoška bol vytvorený 1 volebný okrsok pre celú obec. Volebná miestnosť bude v sále obecného úradu Slavoška...

Voľby prezidenta: informácia o podmienkach práva voliť

10.01.2024 08:12
Voľby prezidenta Slovenskej republiky I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa...

Nálepky na odpadové nádoby

08.01.2024 10:03
Do konca januára je potrebné prísť na Obecný úrad zakúpiť si nálepku na kuka nádobu platnú pre vývoz odpadu na rok 2024. Pre 120 lit nádobu nálepka stojí 30€.   Zaručuje celoročný vývoz nádoby 1x mesačne.  

Vývoz odpadu v januári 2024

02.01.2024 11:16
piatok 5.1.2024  zmiešané plasty a PET fľaše štvrtok 11.1.2024  sklo pondelok 22.1.2024  komunálny odpad a elektroodpad + kovové obaly   Harmonogramy sú už k dispozícii na obecnom úrade. Nálepky pre rok 2024 budú dodané v najbližšom čase.

Zmena vývozu komunálneho odpadu

18.12.2023 10:45
Spoločnosť FURA s.r.o prekladá termín vývozu komunálneho odpadu z pondelka na sobotu 23.12.2023.

Vianočné trhy na vodnom hrade

18.12.2023 08:47
VIANOČNÉ TRHY.pdf (1632379)

Zverejnenie zápisnice z volieb do NR SR v okrsku Slavoška

03.10.2023 10:29
zápisnica NRSR.pdf (7189882)

Zmena miesta konania volieb

29.09.2023 08:45
Oznamujeme obyvateľom obce, že voľby do NR SR sa dňa 30.9.2023 budú v obci Slavoška konať v sále kultúrneho domu v čase od 7.00 h do 22.00 hod. Pôvodne avizované miesto konania v zasadačke OU sme z technických príčin museli zmeniť. Ak Vám robí problém chodiť po schodoch, môžete požiadať volebnú...

Email kontakt _ voľby NR SR

27.06.2023 11:24
Zverejňujeme email kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradíka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR obec.slavoska@gmail.com Túto adresu môžete použiť aj pre podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu k voľbám.

Vytvorenie volebného okrsku pre voľby do NR SR

27.06.2023 11:22
Obec Slavoška na základe harmonogramu zabezpečenia volieb do NR SR oznamuje, že v obci Slavoška bol vytvorený 1 volebný okrsok. Volebná miestnosť bude v zasadačke OcU Slavoška č.26.

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik