Oznam

Nízkouhlíková statégia organizácií

02.11.2021 13:11
V prílohe zverejňujeme Nízkouhlíkovú stratégiu v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 Niizkouhlik strategia.pdf (80509)

Triedite odpad správne?

07.10.2021 11:15
Vzhľadom na neustále sa zvyšovanie počtu vzniknutého komunálneho odpadu v obci Vás dôrazne žiadame aby ste odpad ktorý vznikne vo Vašej domácnosti triedili. Plastové fľaše i zmiešané plasty, plechovky , papier a sklo nám zberová spoločnosť berie bez poplatku. Stačí vyložiť vyzbieraný odpad vo vreci...

Zákaz hromadných podujatí v okrese

07.09.2021 13:38
V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese Rožňava v súvislosti s ochorením COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave dôrazne neodporúča organizovanie akýchkoľvek hromadných podujatí, a to jednak fyzickými osobami,...

Testovanie PCR testom

26.08.2021 07:49
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v rámci vykonávania preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie zhoršeniu epidemiologickej situácie v okrese Rožňava v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, a to vzhľadom na predpoklad zvýšeného výskytu...

POĽOVNÍCKY DEŇ GEJZU ANDRÁSSYHO V BETLIARI

17.08.2021 13:39
POĽOVNÍCKY DEŇ GEJZU ANDRÁSSYHO V BETLIARI 28. august 2021, 10:00, kaštieľ a park Andrássyovcov v Betliari Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojím pôvodným zariadením a zbierkami. Nepostretol ho osud ostatných našich šľachtických rezidencií –...

Mimoriadne opatrenia AMO

05.08.2021 08:36
Mimoriadne nudzove opatrenia AMO.pdf (2593067)

ZŠ Štítnik oznamuje

15.07.2021 10:21
Riaditeľstvo Základnej školy v Štítniku Vám oznamuje, že dňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona o dotáciách a z tohto dôvodu bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ (obedy zadarmo). Nárok na obedy zadarmo budú mať: žiaci, ktorým sa...

Dobšinský kopec

12.07.2021 08:04
Vážení občania, mesto Dobšiná sa v termíne od 16. do 18. júla stane opäť stredobodom pozornosti motoristickej verejnosti. Preteky automobilov do vrchu Dobšinský kopec sú opäť zaradené do seriálu Majstrovstiev Európy, čo je obrovským prínosom nielen pre mesto Dobšiná, ale aj pre celý región. Z...

ZŠ Štítnik oznamuje

06.07.2021 07:48
Základná škola v Štítniku oznamuje, že v dňoch 8.-9.7.2021 od 8:15 do 12:00 hod. sa bude vyplácať cestovné v areáli základnej školy. V prípade neprevzatia cestovného v uvedený termín, cestovné bude vyplatené až v septembri 2021. Vstup do areálu školy len s rúškom. Je potrebné doniesť platný...

Výzva VSD na orezanie stromov

18.05.2021 09:29
Výzva VSD.pdf (230368)

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik