Oznam

Oznámenie o počte poslancov

31.07.2018 12:28
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí   Obecné   zastupiteľstvo v  Slavoške podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením  zo  dňa...

Oznámenie o rozsahu úväzku starostu

31.07.2018 12:26
OZNÁMENIE o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí   Obecné zastupiteľstvo v Slavoške podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením zo  dňa  22.6.2018  určilo výkon...

Oznámenie

31.07.2018 12:23
OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy...

Štítnické hradné hry

18.07.2018 15:52
Obec Štítnik Vás srdečne pozýva na III. ročník podujatia Štítnické hradné hry, ktoré sa uskutoční dňa 11.08.2018 so začiatkom o 10:30 hod. v areáli Vodného hradu. Pre návštevníkov sú pripravené vystúpenia šermiarov, folklórne skupiny, sokoliari, jazda na koni, ohňová šou, tvorivé diele, lukostreľba...

Dobšinský kopec

16.07.2018 10:56
Vážení občania, mesto Dobšiná sa v termíne od 20. do 22. júla 2018 stane opäť stredobodom pozorností motoristickej verejnosti. Preteky automobilov do vrchu Dobšinský kopec sú opäť zaradené do seriálu Majstrovstiev Európy, čo je obrovským prínosom nielen pre mesto Dobšiná, ale aj pre celý región. Z...

Zmena telefonického kontaktu na obecný úrad

12.07.2018 07:58
Na základe neustáleho zvyšovania cien pevnej linky a nevyužívania jej služieb sme pristúpili k zrušeniu pevnej telefónnej linky v budove Obecného úradu. Od dnešného dňa sa do kancelárie OcU dovoláte na nové mobilné číslo (Slovak Telekom) 0911 432 941 Toto číslo slúži ako náhrada pevnej linky a...

Informácia pre voličov

10.07.2018 10:00
Voľby do orgánov samosprávy obcí Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a...

Odvolanie nebezpečenstva požiarov

03.07.2018 08:47

Nebude elektrina

22.06.2018 13:50
VSD oznamuje, že v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom celá obec Slavoška: 19. júl 2018 od 06:40 h do 18:00 h 20. júl 2018 od 06:40 h do 18:00 h 27. júl 2018 od 06:40 h do 18:00 h

Zvýšené nebezpečenstvo požiarov

19.06.2018 08:29
 „Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov“ v územnom obvode okresu Rožňava od 15.06.2018 od 7:00 do odvolania.

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik

Zverejnenie

Záverečný účet obce

28.02.2013 09:00
V zmysle zákona zverejňujeme Záverečný účet obce za rok 2012 Záverečný účet 2012.pdf (220,4 kB)

Nariadenie obce o miestnych daniach

Obecné zastupiteľstvo v Slavoške dňa 7.12.2012 schválilo nové nariadenie o dani z nehnuteľnosti ktoré bude platné od 1.1.2013.

nariadenie dan od 2013.rtf (97,1 kB)

Výsledky volieb do NR SR v obci

V zozname voličov bolo zapísaných 97 voličov z toho prišlo voliť 57 obyvateľov ( volebná účasť 58,76%)

Okrsková volebná komisia spočítala 56 platných hlasov a to pre:

Slovenská národná strana    3 hlasy

Obyčajní ľudia a nez.osobnosti    2 hlasy

Ľudová strana Naše Slovensko    1 hlas

SMER soc.demokracia        44 hlasov

Komunistická strana Slovenska    1 hlas

99% obč.hlas                            1 hlas

ĽS HZDS                                1 hlas

SDKÚ                                    3 hlasy