Oznam

Voľby prezidenta SR informácia voličom

11.01.2019 11:15
informácia o podmienkach práva voliť.pdf (488648)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

13.12.2018 12:30
Obecné zastupiteľstvo v Slavoške na svojom rokovaní dňa 11.12.2018 A. Prerokovalo      Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slavoške B. Vyhlasuje      1. V zmysle § 18a ods. 2,  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení...

Zverejnenie výzvy OkU o evidencii nájomného za pôdu

13.12.2018 09:25
evidencia nájomného.pdf (280277)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

06.12.2018 14:10
Starosta obce Slavoška v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zvoláva  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční     v utorok 11.12.2018 o 18.00 hod  v kancelárii OU Slavoška Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie...

Vývoz TKO na rok 2019

06.12.2018 12:11

Povinnosť pre chovateľov ošípaných

29.11.2018 08:22
Dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie 2018/1669 ktorým ruší výnimku na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú potrebu. Na základe pokynov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy informujeme verejnosť o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré držia pre...

Pozvánka

27.11.2018 12:02
Starosta obce Slavoška v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zvoláva  ustanovujúce slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční     v pondelok 3.12.2018 o 18.00 hod      v zasadačke OU...

Veľtrh pre seniorov

15.11.2018 08:11

Zverejnenie výsledkov komunálnych volieb

13.11.2018 13:14
Zverejňujeme výsledky volieb do orgánov samosprávy obce ktoré sa konali 10.11.2018 Z celkového počtu 86 zapísaných voličov svoj hlas prišlo odovzdať 64 obyvateľov čo predstavuje volebnú účasť 74,41%. Za starostu obce bol zvolený Ján Jakubovský ( 41 hlasov). Za poslancov obecného zastupiteľstva boli...

Informácia o spracúvaní osobných údajov voličov

08.11.2018 08:21
Príloha -  1   INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE VOLIČOV   PREVÁDZKOVATEĽ Obec Slavoška ZODPOVEDNÁ OSOBA - KONTAKT 0911432941, zodpos.slavoska@gmail.com ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD...

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik