Oznam

Oznámenie adresy pre doručenie oznámení o delegovaní člena OVK

05.02.2019 08:34
Oznámenie emailovej adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR ( uvedená adresa platí aj pre voľby do EP) obec.slavoska@gmail.com

Zimný expres - pozvánka na lyžovačku

22.01.2019 12:23

Nebude elektrina

21.01.2019 08:12
VSD oznamuje: V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Slavoška celá obec: 25. február 2019 od 07:30 h do 16:30 h 26. február 2019 od 07:30 h do 16:30 h 27. február 2019 od 07:30 h do 16:30 h 28. február 2019...

Voľby prezidenta SR informácia voličom

11.01.2019 11:15
informácia o podmienkach práva voliť.pdf (488648)

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

13.12.2018 12:30
Obecné zastupiteľstvo v Slavoške na svojom rokovaní dňa 11.12.2018 A. Prerokovalo      Návrh na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Slavoške B. Vyhlasuje      1. V zmysle § 18a ods. 2,  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení...

Zverejnenie výzvy OkU o evidencii nájomného za pôdu

13.12.2018 09:25
evidencia nájomného.pdf (280277)

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

06.12.2018 14:10
Starosta obce Slavoška v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zvoláva  riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční     v utorok 11.12.2018 o 18.00 hod  v kancelárii OU Slavoška Program: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie...

Vývoz TKO na rok 2019

06.12.2018 12:11

Povinnosť pre chovateľov ošípaných

29.11.2018 08:22
Dňa 6.11.2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie 2018/1669 ktorým ruší výnimku na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú potrebu. Na základe pokynov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy informujeme verejnosť o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré držia pre...

Pozvánka

27.11.2018 12:02
Starosta obce Slavoška v zmysle § 12 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení zvoláva  ustanovujúce slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva,ktoré sa uskutoční     v pondelok 3.12.2018 o 18.00 hod      v zasadačke OU...

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik

Zverejnenie

Záverečný účet obce

28.02.2013 09:00
V zmysle zákona zverejňujeme Záverečný účet obce za rok 2012 Záverečný účet 2012.pdf (220,4 kB)

Nariadenie obce o miestnych daniach

Obecné zastupiteľstvo v Slavoške dňa 7.12.2012 schválilo nové nariadenie o dani z nehnuteľnosti ktoré bude platné od 1.1.2013.

nariadenie dan od 2013.rtf (97,1 kB)

Výsledky volieb do NR SR v obci

V zozname voličov bolo zapísaných 97 voličov z toho prišlo voliť 57 obyvateľov ( volebná účasť 58,76%)

Okrsková volebná komisia spočítala 56 platných hlasov a to pre:

Slovenská národná strana    3 hlasy

Obyčajní ľudia a nez.osobnosti    2 hlasy

Ľudová strana Naše Slovensko    1 hlas

SMER soc.demokracia        44 hlasov

Komunistická strana Slovenska    1 hlas

99% obč.hlas                            1 hlas

ĽS HZDS                                1 hlas

SDKÚ                                    3 hlasy