Oznam

Oznámenie o práve voliť a byť volený

12.06.2023 09:40
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča   I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.   II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan...

Program odpadového hospodárstva KSK na roky 2021-2025

25.04.2023 09:59
Dokument-19.pdf (73598)

Obnov si svoj dom z plánu obnovy

13.04.2023 11:12
OBNOVTE SI DOM vďaka plánu obnovy.pdf (964363)

Výpočet vytriedenia odpadov a modul 265 ročného výkazu o odpade za rok 2022

21.02.2023 09:03
modul265vykazKO.pdf (755571) Výpočet vytriedenia 2022.pdf (578474)

Referendum-výsledky v obci

25.01.2023 09:13
2023-referendum.pdf (199259)

Zmena termínu vývozu odpadu

19.12.2022 12:01
Spoločnosť FURA s.r.o oznamuje obyvateľom, že vývoz komunálneho odpadu sa presúva na piatok 23.12.2022.

Evidencia nájmu pozemkov - výzva OkU Rožňava

16.12.2022 08:14
Výzva OkU (1).pdf (312356)

Oznam

16.12.2022 08:13
Obec Štítnik ako vlastník objektu Zdravotného strediska v Štítniku Vám oznamuje, že ambulancie lekárov MUDr. Petra Kožara, MUDr. Markéty Mattošovej a  MUDr. Kataríny Demkovej sa od 6.12.2022 dočasne sťahujú do náhradných priestorov na prízemí v budove zdravotného strediska. Sťahovanie sa...

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

22.11.2022 09:50
pozvánkaOZ.pdf (267914)

Referendum

10.11.2022 12:30
V súvislosti s prípravou a zabezpečením referenda ktoré bude 21.januára 2023 bol v obci Slavoška vytvorený jeden volebný okrsok zahŕňajúci celú obec Slavoška. Volebná miestnosť bude v zasadačke obecného úradu. email pre zasielanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej...

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik