Oznam

Vakcinačný deň už túto sobotu

14.12.2021 13:09
Vážení občania,             blížia sa Vianoce a drahocenný čas, ktorý prežívame s najbližšími. Urobme všetko preto, aby sme sa navzájom chránili a aby naše životy neboli v nadchádzajúcom roku v rukách nového...

Postup pri izolácii na COVID

01.12.2021 09:56
Postup pri karanténe a domácej izolácii.pdf (181833) TS ÚVZ SR_ Postup pri karanténe a domácej izoláci_infografika.docx (600021)

Návrh VZN o miestnych daniach

23.11.2021 12:04
Dodatok č1 dane2022 SL.pdf (240670)

Nízkouhlíková statégia organizácií

02.11.2021 13:11
V prílohe zverejňujeme Nízkouhlíkovú stratégiu v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 Niizkouhlik strategia.pdf (80509)

Triedite odpad správne?

07.10.2021 11:15
Vzhľadom na neustále sa zvyšovanie počtu vzniknutého komunálneho odpadu v obci Vás dôrazne žiadame aby ste odpad ktorý vznikne vo Vašej domácnosti triedili. Plastové fľaše i zmiešané plasty, plechovky , papier a sklo nám zberová spoločnosť berie bez poplatku. Stačí vyložiť vyzbieraný odpad vo vreci...

Zákaz hromadných podujatí v okrese

07.09.2021 13:38
V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese Rožňava v súvislosti s ochorením COVID-19 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave dôrazne neodporúča organizovanie akýchkoľvek hromadných podujatí, a to jednak fyzickými osobami,...

Testovanie PCR testom

26.08.2021 07:49
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v rámci vykonávania preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie zhoršeniu epidemiologickej situácie v okrese Rožňava v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, a to vzhľadom na predpoklad zvýšeného výskytu...

POĽOVNÍCKY DEŇ GEJZU ANDRÁSSYHO V BETLIARI

17.08.2021 13:39
POĽOVNÍCKY DEŇ GEJZU ANDRÁSSYHO V BETLIARI 28. august 2021, 10:00, kaštieľ a park Andrássyovcov v Betliari Kaštieľ v Betliari je jediným kaštieľom na Slovensku, ktorý sa po roku 1945 zachoval so svojím pôvodným zariadením a zbierkami. Nepostretol ho osud ostatných našich šľachtických rezidencií –...

Mimoriadne opatrenia AMO

05.08.2021 08:36
Mimoriadne nudzove opatrenia AMO.pdf (2593067)

ZŠ Štítnik oznamuje

15.07.2021 10:21
Riaditeľstvo Základnej školy v Štítniku Vám oznamuje, že dňa 01. 08. 2021 nadobudnú účinnosť právne úpravy zákona o dotáciách a z tohto dôvodu bude ukončené plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ (obedy zadarmo). Nárok na obedy zadarmo budú mať: žiaci, ktorým sa...

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik