Oznam

Pokyny pre majiteľov ošípaných z RVPS

08.06.2020 10:59
OpatreniaRVPS.pdf (827401)

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

08.06.2020 10:58
odvolanie ČZNVP - jún 2020.pdf (362155)

Nariadenie ÚVZ SR

19.05.2020 17:17
Opatrenie ÚVZ SR Bratislava 19.5.2020.pdf (150045) Zmena opatrenia ÚVZ SR Bratislava 19.5.2020.pdf (110465)  

Nariadenie hlavného hygienika

23.04.2020 07:57
Opatrenie ÚVZ SR Bratislava 21.4.2020.pdf (128633)

Zápis detí do ZŠ Štítnik

14.04.2020 12:26

Infolinky KSK

14.04.2020 07:45
v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu sa Košický samosprávny kraj snaží maximálne ochrániť jeho obyvateľov, aby sa ich toto ochorenie dotklo čo najmenej. Úrad Košického samosprávneho kraja preto zriadil call centrum s tromi samostatnými infolinkami.   Linka so všeobecnými informáciami...

Zastavenie autobusovej dopravy od 10.4-13.4.2020

08.04.2020 10:54
Oznam zastavenie premávky cez Veľkú noc.pdf (1395524)

Rozšírenie testovania osôb

02.04.2020 14:01
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave v spolupráci s COVID-19 ambulanciou zriadenou pri NsP Rožňava rozširuje testovanie osôb na ochorenie COVID-19 pre všetkých obyvateľov okresu Rožňava, ktorí spĺňajú nasledujúce podmienky: 1. boli v kontakte s osobou...

Opatrenie hlavného hygienika

02.04.2020 14:01
Opatrenie_UVZ_SR_ final_uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020.pdf (117426)

Opatrenia pošty v čase epidémie

26.03.2020 08:22
Doporučené listy bez doplnkových služieb „Do vlastných rúk“ a/alebo Doručenka – budú doručované (vhadzované) do domových listových schránok bez potvrdenia prevzatia zo strany adresáta / oprávneného prijímateľa, pričom za deň doručenia sa bude považovať deň vhodenia takejto zásielky do domovej...

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik