Oznam

Zverejnenie adresy pre doručenie oznámenia o delegovaní člena OVK

21.11.2019 08:40
Adresa pre doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR konané 29.2.2020 je obec.slavoska@gmail.com

Zverejnenie adresy pre žiadosti o hlasovací preukaz a voľbu poštou

07.11.2019 10:43
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu alebo žiadosti o voľbu poštou vo voľbách do NR SR môžete posielať na adresu obec.slavoska@gmail.com . O vydanie hlasovacieho preukazu možno požiadať emailom do 10.2.2020. Žiadosť o voľbu poštou musí byť obci doručená najneskôr 10.1.2020.

Voľby do NR SR budú 29.februára 2020

07.11.2019 10:42
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej...

Informácia o výsledku vyhodnotenia VO

03.10.2019 08:19
Info o výsledku vyhodnotenia CP na web.pdf (398833)

Výzva na predloženie cenových ponúk

24.09.2019 12:05
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania Výzva na predloženie ponúk 24.9.pdf (542322)

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

05.09.2019 12:50
Výzva na predloženie ponúk.pdf (537175)  

Poľovnícke slávnosti pozvánka

03.09.2019 10:51

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

16.08.2019 07:57
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Rožňave odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode Rožňava dňom 15.8.2019 o 7.00 h. Odvolanie ČZNVP 082019.pdf (361165)

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

04.07.2019 07:36
OR Hasičského a záchranného zboru v Rožňava vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Rožňava od 4.7.2019 od 7.00 do odvolania. Fyzickým osobám sa zakazuje najmä: -fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety, alebo...

Poľovnícke dni v Betliari

11.06.2019 12:33
POĽOVNÍCKE DNI GEJZU ANDRÁSSYHO V BETLIARI Kaštieľ a park v Betliari 14. a 15. jún 2019 SNM-Múzeum Betliar v spolupráci s Regionálnou organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu Gemer Rožňava – Revúca, Obvodnou poľovníckou komorou Rožňava a Lesmi Slovenskej republiky š.p., odštepný závod Rožňava,...

Sobášne dni v matričnom obvode

Oznam

09.04.2013 08:46
Obec Štítnik oznamuje, že v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Štítniku č.309/2013 zo dňa 4.3.2013 určuje pre matričný obvod v Štítniku sobášne dni Streda od 14:00 do 16:00 a v sobotu od 14:00 do 16:00 Pre uzatváranie manželstiev je určená sobášna sieň v budove OcÚ Štítnik